هیئت مدیره

آقای فیروز امیری فخر
آقای فیروز امیری فخر نایب رئیس دوم
آقای احمدرضا واشقانی فراهانی
آقای احمدرضا واشقانی فراهانیبازرس
آقای عباسعلی بازرگان
آقای عباسعلی بازرگان نایب رئیس اول
آقای مهدی نیکخواه
آقای مهدی نیکخواه دبیر اتحادیه
آقای سعید درخشانی
آقای سعید درخشانی رئیس اتحادیه
آقای داود فکوری
آقای داود فکوری خزانه دار

بازرسین

آقای عبدالرضا حیدری
آقای عبدالرضا حیدری
آقای داود فکوری
آقای داود فکوری
آقای مهدی یعقوبی
آقای مهدی یعقوبی
آقای حسین روشندل
آقای حسین روشندل
 
Powered by binacity.com

Please publish modules in offcanvas position.