مدارك لازم جهت تمديد و تعويض پروانه كسب

هرفرد صنفی دارای پروانه كسب كه مدت اعتبار پروانه كسب وی منقضی گردیده یا مخدوش شده و یا مفقود گردیده است میتواند با رعایت موارد ذیل تقاضای پروانه كسب جدید بنماید.

1-درخواست كتبی صاحب پروانه كسب با پیوست نمودن اصل پروانه كسب

2- اصل وتصویر تمام صفحات شناسنامه

3- اصل وتصویر كارت ملی (پشت و رو).

4- عكس 4×3 جدید پشت‌نویسی شده و تمام رخ (3 قطعه)

5 - ارائه گواهی مالیاتی (جدید)

6- داشتن كارت معاینه پزشكی (دارای اعتبار زمانی )

7- اخذ رضایت و موافقت(گواهی امضاء شده) شریك/شركاء/ سایر ورثه جهت تمدید و یا تعویض پروانه كسب بنام صاحب پروانه كسب در اشخاص حقیقی و مشاركتهای مدنی

8- اخذ آخرین تغییرات شركت به منظور تمدید و یا تعویض پروانه كسب بنام مدیر عامل در شركتهای تجاری(اشخاص حقوقی)

9- اخذ گواهینامه آموزشی برای آن افرادی كه قبلاً دوره آموزشی ندیده بودند.

10- پرداخت حق عضویت های معوقه و سایر

11- ارائه یك نسخه از فیش تلفن

12- در صورت مفقود شدن پروانه كسب، صدور المثنی با درخواست دارنده پروانه كسب و ارائه تعهد محضری مبنی بر پذیرش تبعات سوء آن برای باقیمانده مدت اعتبار پروانه كسب بلا مانع خواهد بود.

13- در صورت مخدوش شدن پروانه كسب(تعویضی)، صدور المثنی برای باقیمانده مدت اعتبار پروانه كسب بلا مانع خواهد بود.

14-اعزام بازرس و تهیه گزارش از محل واحد صنفی مبنی بر اینكه واحد صنفی فعال باشد _تغییر شغل نداده باشد _  به غیر واگذار نشده باشد _ تغییر مكان نداده باشد

 
Powered by binacity.com

Please publish modules in offcanvas position.