موارد و شرايط ابطال پروانه كسب

1-تغییر شغل و یا اشتغال به مشاغلی غیر از آنچه در پروانه كسب قید شده است.

2- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه

3- عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیآت عالی نظارت و كمیسیون نظارت و اتاق اصناف تهران و اتحادیه

4- عدم اجرای تكالیف واحدهای صنفی بموجب قانون نظام صنفی

5- عدم فعالیت بیش از شش ماه بدون اطلاع اتحادیه

6- تغییر محل كسب و یا انتقال پروانه كسب به محل دیگری غیر از مكانی كه برای آن پروانه كسب صادر شده است.

7- انتقال یا واگذاری محل واحد صنفی به غیر

8- فوت صاحب پروانه و عدم اقدام وراث جهت اخذ پروانه كسب بعد از گذشت دو سال از فوت صاحب پروانه كسب

9- عدم اجرای ضوابط انتظامی

10- كلیه احكام قضائی صادره از سوی مقامات قضائی جهت تعطیلی و ابطال پروانه كسب

11- اسقاط مورد یا مواردی از شرایط فردی یا مكانی صاحب پروانه كسب برابر اعلام مراجع ذیصلاح

 

متذكر میگردد چگونگی ابطال پروانه كسب بموجب قانون و مقررات و آئین نامه اجرائی  ماده 28 قانون نظام صنفی میباشد

 
Powered by binacity.com

Please publish modules in offcanvas position.