صدور كارت مباشرت

با رعایت آئین نامه اجرائی تبصره 2 ماده 3 و تبصره 3 ماده 12 قانون نظام صنفی، صدور بیش از یك پروانه كسب برای هر فرد صنفی و یا افرادی كه در ادارات و یا سازمانهای دیگر شاغل بوده و امكان حضور در محل واحد صنفی را ندارند  به شرط معرفی مباشر بشرح آتی الذكر امكان پذیر میباشد.

1- درخواست كتبی صاحب پروانه كسب و معرفی مباشر

2- ارائه تصویر تمامی صفحات شناسنامه مباشر

3- ارائه تصویر كارت ملی مباشر (پشت و رو)

4- ارائه تصویر كارت پایان خدمت یا معافیت مباشر(به استثنای افراد بالای 50 سال سن)

5- عكس 4*3 جدید پشت‌نویسی شده و تمام رخ (6قطعه)

6- مدت اعتبار كارت مباشرت مطابق مدت اعتبار پروانه كسب صادره خواهد بود.

7- صاحب پروانه كسب میتواند در هرزمان كه ضرورت بداند نسبت به عزل و یا تغییر مباشر از طریق اتحادیه اقدام نماید.

8- صاحب پروانه كسب و مباشر متضامناً مسئولیت قانونی اداره واحد صنفی را برعهده خواهند داشت.

9- هزینه صدور كارت مباشرت 1،000،000 ریال میباشد كه به حساب جاری اتحادیه واریز خواهد گردید.

 
Powered by binacity.com

Please publish modules in offcanvas position.