شهدای اتحادیه

اعضا اتحادیه صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی همواره و در همه مقاطع پشتیبان نظام جمهوری اسلامی بوده اند و بخصوص در هشت سال دفاع مقدس از نظر کمک های مالی و سایر موارد از هیچگونه تلاشی در این زمینه دریغ  نداشته اند آمار شهدا این اتحادیه :

 1. شهید حسین کلهری
 2. شهید غلامرضا ملایری پور
 3. شهید محسن بهرام پوری
 4. شهید شاهرخ بهرام پوری
 5. شهید ناصر مؤذنی
 6. شهید جهانگیر مؤذنی
 7. شهید محسن سلوتی
 8. شهید بیژن عبدالمجیدی
 9. شهید مرتضی سلمان طرقی
 10. شهید لابوالقاسم بیگدلی
 11. شهید کاظم بیگدلی
 12. شهید هاشم ملکوتی خواه
 13. شهید علیرضا مرزبان